Ahy ny teniko

Ity tranonkala ity dia natao handalinana, hiresahana, hanadihadiana, hamakafakana ary indrindra hanomezana lanja ny teny malagasy manerana izao tontolo izao.

Mihendrika tahaka izao ny fampiasa azy ity:
1. Mametraka teny, ohabolana, tononkalo, voabolana, tantara na rehefa mety ho asa-soratra malagasy (amin’ny teny malagasy) ny mpikambana (ireo izay nisoratra amin’ny tranonkala),
2. Manampy izany amin’ny karoka vitany ny tsirairay ary mitondra izany amin’ny fanampiana, na koa manintsy (fanintsiana misy porofo mazava sy ara-tantara) dia apetraka eo koa izany,
3. Rehefa misy fihaonana hiresahana mivantana na koa amin’ny tambazotran’mpifandraisana internet (facebook, google, …) dia hipetraka eto ambany eto ihany izany.

Hafatr’ireo mpiandraikitra

Mifototra amin’io tsangan-kevitra iray io ny antompisian’ity tranokala ity.

Andeha isika hiaina sy ampiasa ny teny malagasy.

Eo ampitenenana azy no ahaizana azy. Antsika io (tsy misy firenen-kafa miteny io teny io), anisan’ny maha isika antsika io.