Aza mandidy alohan’Andriamanitra toy ny mpanotrika akoho.
Aza manapa-kevitra alohan’Andriamanitra tahaka ilay manisa zanak’akoho alohan’ny ahafohizany.
Izany hoe aza mivarotra ny hoditry ny bera alohan’ny hamonoana azy.

Mamela hafatra


FANAMARIHANA -Afaka mampiasa ireto ianao HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>