Esotra: Enti-milaza fanalana zavatra amin’ny toerana iray, fampihenana…

Amidy: omena hovidina: Amidinao ve ity vorona ity?. Entina mividy: Iny vola roa-pola, ka ariary folo hamidy siramamy ary ariary folo hamidy sigara

Alinkely: Fotoana isian-javatra manjavozavo toa setroka, izay manalefaka ny hazavan’ny masoandro: Mandoro tevy(na tavy) ny any an’ala, hoy ny filazan’ny Ntaolo

Abohitra: Entina manabontsina

Aba: teny fahita indrindra amin’ny fitenim-paritra, mitovy hevitra amin’ny hoe: dada, kaky: Ey, abako be, hoy Iboina tamin-dRanakombe, izaho no izy.

Fikotrohana : Fipoahana: Fikotroha-nify (enti-milaza fijaliana tsy eran’ny aina ka mahatonga fangovitan’ny tena, fipoapoahan’ny nify mikatrokatroka). Fianjerana mitalakotrokotroka.