Tag Tahiry: marary

Aza mila voa tsy ary, toy ny mpisikidy mampandihy ny marary.
Aza mangataka ny tsy azo atao tahaka ny mpanandro maniry hampadihy marary (alohan’ny hilazana azy ny fahasitranany).

Ny olombelona  mora  soa  sy  mora  ratsy.
Hilazana ny maha marefo ny olombelona na ara-panahy na ara-batana, satria mora voan’ny fankampanahy sy voan’ny aretina maro samihafa.