Tag Tahiry: Sikidin-dRahivina

Sikidin-dRahivina: raha tsy lahy, vavy.
Ny vinavina ataon’izay mikifikifi-doha (ny mpanandro) dia hoe raha tsy zazalahy ilay izy dia zazavavy.
Fantatry ny rehetra ny zavatra rehetra, ka tsy zavatra mitombona ny sikidy.